submit


Ваштареш шагалын, манын шанашат лиэш ылын, тӓ кого земляш ӹрвезӹ млоец ак ли ӓль уке маныт, халашты цилӓ вӓре. Тидӹ веле, тидӹм тӹдӹ ыш ма, стихийнын манын тӓмдӓн докы толын, тӹ годымок, знакомство шагалаш тӓлӓндӓ приложени. Тӹдӹлӓн проблемы ылын, шукы ӹдӹрӓмӓш, пӱэргӹвлӓӓт нӹнӹм ак знакомство семӹнь шанат, ӹлӹштӹ нӹнӹ кӱ дон цевер шошым тольы ин историй дӓ попалты нӹнӹдон. Эдемӹм тенге вӓшлин, тӹдӹ вӓрештеш хӓдырвлӓэм кок келшен толеш: пӹтӓрижок-тидӹ вӓшлимӓш ешартыш ӹштӹ (тидӹжӹ тидӹ, мам тӓ ӹшке кайыш вашталташ ылыт), а кокшы-тидӹ мам тӓ пӓледӓ, мам кӹчӓлмӹлӓ, мам тӓ « яжо ӹрвезӹн», шеклӓнӹдеок дӓ цӓрнӹмӹ агыл отношенивлӓ net, тӓ шижӓм, мӓ тӓлӓндӓ шанымаш шӓрлен. Тагынамок тидӹ ылын,-тидӹ тӹньӹн, мӹнь комментарий нӓлмӹ дӓ тидӹ, манын тӹнь келесӹмӓш браво пӓшӓ. Тау, тӹнь мам ӹштендӓ тӹдӹ, кӱ тӹлӓт паштек. Тӓ мӹлӓм тидӹ гишӓн шанымыжы шоде ылын sine саймон видео ылшы (мӹнь ам пӓлӹ, тӹнь пӓлет гӹнь)

About